İdeal hamur sıcaklığı yazın 22-23 °C kışın 24-26 °C arasında olmalıdır. Bunu sağlamak için de kullanmış olduğumuz su ve unun derecelerini ölçmeliyiz. Sürtünme sıcaklığını da hesaba katarak hamur yoğrulduktan sonra final sıcaklığını kontrol altına almış oluruz.

Bunu aşağıdaki tablo örneği ile görebilirsiniz. Öncelikle 20 °C hedefleyerek yola çıkıyoruz. Sıcaklığın ortam ısısından dolayı 1-2 °C artabileceğini düşünerek 20 °C’yi hedefliyoruz. Böylelikle olası riski düşürmüş oluyoruz. Direkt 23 °C hedeflenirse ve fazla yoğurma gerçekleşirse bu sıcaklık artar. O yüzden 1-2 puan hata payı koyuyoruz. Bu durumda suyu daha soğuk kullanıyoruz. 

Un sıcaklığı genelde ortam ısısının 1-2 puan altında olur. Yani oda ısınız 27 °C ise odada bulunun unun sıcaklığı 25 °C’dir. Sürtünme sıcaklığı makinaların kalitesine göre 4-10 °C arasında değişir. Bu yüzden önce ununuzu ölçüp, ardından sürtünme sıcaklığını ilave etmenizi öneriyorum.

Ev tipi Mikser 10-12 °C
Planet Mikser 8-10 °C
Spiral Mikser 6-8 °C
Un sıcaklığı 25 °C
Sürtünme sıcaklığı 8 °C
Un ve sürtünme sıcaklığı toplamı 33 °C 
O zaman kullanacağımız suyun derecesi        7 °C 
Su sıcaklığı 7 °C
Bütün değerler toplamı 40 °C
Toplam Hamur Sıcaklığı 20 °C
 40 °C’yi 2 böleceğiz çünkü sürtünme soyut kavramdır. Sürtünmeden kaynaklı ısı, un ve suya geçer.